Dedecms 模板中心

您现在的位置: 首页 > 教程文档 > 织梦技巧 >

DEDECMS采集用到的过滤规则

来源:未知 发布时间:2016-06-04热度:
查看需要采集页面的代码,所需屏蔽部分所使用的标签不同分别按下表配置不痛的过滤规则即可。DEDECMS的过滤变量的代表符号和别的采集系统有些不同,PS:为了使本站输出的外链接减少,建议屏蔽了href的链接部分,当然假如是希望保持原貌尊重原创,可以保留。 {d...

查看需要采集页面的代码,所需屏蔽部分所使用的标签不同分别按下表配置不痛的过滤规则即可。DEDECMS的过滤变量的代表符号和别的采集系统有些不同,PS:为了使本站输出的外链接减少,建议屏蔽了href的链接部分,当然假如是希望保持原貌尊重原创,可以保留。

{dede:trim}<param([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}<embed([^>]*)>([^>]*)</embed>{/dede:trim}
{dede:trim}<embed([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</embed>{/dede:trim}
{dede:trim}<object([^>]*)>([^>]*)</object>{/dede:trim}
{dede:trim}<object([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</object>{/dede:trim}
{dede:trim}<OBJECT([^>]*)>([^>]*)</OBJECT>{/dede:trim}
{dede:trim}<OBJECT([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</OBJECT>{/dede:trim}
{dede:trim}<iframe([^>]*)>([^>]*)</iframe>{/dede:trim}
{dede:trim}<iframe([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</iframe>{/dede:trim}
{dede:trim}<IFRAME([^>]*)>([^>]*)</IFRAME>{/dede:trim}
{dede:trim}<IFRAME([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</IFRAME>{/dede:trim}
{dede:trim}<font([^>]*)>([^<]*)</font>{/dede:trim}
{dede:trim}<font([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</font>{/dede:trim}
{dede:trim}<a([^>]*)>([^<]*)</a>{/dede:trim}
{dede:trim}<a([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</a>{/dede:trim}
{dede:trim}<td([^>]*)>([^>]*)</td>{/dede:trim}
{dede:trim}<td([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</td>{/dede:trim}
{dede:trim}<tr([^>]*)>([^>]*)</tr>{/dede:trim}
{dede:trim}<tr([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</tr>{/dede:trim}
{dede:trim}<tbody([^>]*)>([^>]*)</tbody>{/dede:trim}
{dede:trim}<tbody>{/dede:trim}
{dede:trim}</tbody>{/dede:trim}
{dede:trim}<table([^>]*)>([^>]*)</table>{/dede:trim}
{dede:trim}<table([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</table>{/dede:trim}
{dede:trim}</p>{/dede:trim}
{dede:trim}<p style=”text-indent:24px;”>{/dede:trim}

有这些代码大部分的广告和对采集后生成页面的不利因素都可以过滤掉了。

    责任编辑:好织梦